Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Όμηρος Τηλεμαχίδης

Η προτομή του Ομήρου βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Ιθάκης, στο Βαθύ. Είναι φιλοτεχνημένη από τον γλύπτη Στάθη Αλεξόπουλο και κατασκευάστηκε από λευκό μάρμαρο χάρη στη χορηγία του Γεράσιμου Κ. Βαλλάτου. Πάνω στη βάση της προτομής του Ομήρου είναι χαραγμένος ο χρησμός του Μαντείου του Δελφών προς τον αυτοκράτορα της Ρώμης, Αδριανό: “ΕΔΟΣ Δ’ ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΕ ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΕΗ. ΕΠΙΚΑΣΤΗ ΜΗΤΗΡ, ΗΜΙΝ ΕΤΙΚΤΕ ΒΡΟΤΩΝ ΠΟΛΥ ΠΑΝΣΟΦΟΝ ΑΝΔΡΑ”.

«Άγνωστόν μ’ έρεαι γενεήν και πατρίδα γαίαν
αμβροσίου σειρήνος, έδος δ’ Ιθακήσιός εστιν.
Τηλέμαχος δε πατήρ και Νεστορέη Επικάστη
μήτηρ, η μιν έτικτε βροτών πολύ πάνσοφον άνδρα».
[(Caltamen Homeri et Hesiodi: Caltamen Homeri et Hesiodi) line 37].

«Άγνωστο εις εμένα η γενιά και η πατρίδα που τον γέννησε της αμβροσίου σειρήνος, ως προς την διαμονή του όμως είναι Ιθακήσιος, πατήρ του δε ήτο ο Τηλέμαχος και μητέρα του η Επικάστη (της γενιάς) του Νέστορος, αυτή τον εγέννησε ως τον πιο σοφό άνδρα μεταξύ των θνητών».
Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
 Ο Όμηρος στην Ιθάκη

Ithaca Friends of Homer Association


1 σχόλιο:

Όλα είναι δρόμος... αρκεί να είναι ένα μονοπάτι με καρδιά