Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ομηρικές ιστορίες νιφάδων


Νιφάδα  12 όπλων
                                     Unusual and rare snowflake with 12 ornate arms, resembling spears

Το χιόνι είναι  λέξη ομηρική. Απαντάται στα Ομηρικά Έπη
 ως νιφετός, το χιόνι που πέφτει από ψηλά Κ 7, δ566
νιφόεις, χιονοσκεπής, χιονισμένος Ν 745, Ξ 227, Σ616, Υ 385,τ 338
νιφάς, η τουλούπα του χιονιού Γ 22, Μ156, Ο170, Τ 357
και ως χιών  Κ 437, Χ 152, ζ 44
Ομηρικό λεξικό,
Κ. Παπαγεωργίου
νιφάδα κάστρο

                                          Small snow crystal with glossy surface and pointy arms


                                              Οι φωτογραφίες είναι του  Alexey Kljatov

Το χιόνι δημιουργείται μεταξύ, κάτω ή πάνω από τα στρώματα των νεφών, ανάλογα του πλάτους και της θερμοκρασίας των νεφών, από τη συμπύκνωση των υδρατμών σε θερμοκρασία κατώτερη του σημείου πήξεως αλλά με πολύ βραδύ ρυθμό. Έτσι το χιόνι αποτελείται από κρυστάλλους πάγου, που ενωμένοι μεταξύ τους χαλαρά σχηματίζουν τις λευκές και ελαφρές χιονονιφάδες.
Είναι χαρακτηριστικό πως καμία δεν είναι ίδια μεταξύ τους.