Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ο Δρόμος των Λεόντων

                                                          
Λέοντες στην Ελλάδα
Μνημεία, άνθρωποι και τοπία ανάμεσα στην αρμονία που υπήρχε πάντα στον ελληνικό χώρο

Αφιέρωμα των Ναξίων στον ιερό χώρο της Δήλου γύρω στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. Εικονίζονται μαρμάρινα λιοντάρια, τοποθετημένα σε μια σειρά στη δυτική πλευρά του δρόμου που οδηγεί προς τους ναούς και θεωρούνται οι αιώνιοι φρουροί του Ιερού. Υπολογίζεται ότι αρχικά ήταν 16, αλλά σώζονται στο χώρο μόνον τα πέντε της φωτογραφίας και τμήματα από τρία ακόμη.