Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Εις Όμηρον

   
  ΕΙΣ ΟΜΗΡΟΝ
Ὅμηρε Μελησιγένη, σὺ ὁ τῶν ποιητῶν Ποιητής,
τῶν ἱερῶν Μουσῶν καὶ τῶν Χαρίτων κεχαρισμένε.
Τῆς ἐκστρατείας τῶν Πανελλήνων ἄριστε ὑμνητή
καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέως ὑπέροχε ἀφηγητή.
5     Σὺ ὁ τὰ πάντα εἰπὼν καὶ τὰ πάντα δεόντως σιγήσας.
      Ὅμηρον σὲ καλέουσιν ἀπὸ τοῦ ὅτι ὁμήρους ἡμᾶς ποιεῖς
     τῶν στίχων σου, μοναδικὲ  Ἄρχοντα τῶν Ραψωδιῶν,
     καὶ τυφλόν σε ἀπεικονίζουσιν, καθότι τυφλὸς ἕκαστός ἐστι
     προτοῦ εἰς τὸ ἄπλετον Φῶς σου ἔκθαμβος ἀναβλέψει.
10  “ Ἑπτὰ πόλεις μάρναντο σοφὴν διὰ ῥίζαν Ὁμήρου,
        Σμύρνη, Χίος, Κολοφών, Ἰθάκη, Πύλος, Ἄργος, Ἀθῆναι”.
Σύ, ὅμως, γεραιέ, ἁπάντων ἠξίωσας∙ οὐ μίαν πόλιν Ἑλλήνων ἑλεῖν,
ἀλλὰ τῶν Πανελλήνων ὁ Ποιητὴς νὰ εἶσαι, τό τε πάλαι τό τε νῦν!

     Γιῶργος Λαθύρης -  Ἰαλυσσός – Δεκέμβριος 2013 μ.χ./ 2789 α.Ο.

Ἐπὶ τῇ ὁλοκληρώσει διδασκαλίας τῆς Ἰλιάδος στὸ Ἡλιοδρόμιον , μετὰ ἀπὸ 4 ἔτη καὶ 4 μῆνες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα είναι δρόμος... αρκεί να είναι ένα μονοπάτι με καρδιά